Referenties

Als iemand zegt: ‘ik ben nu eenmaal zo’, moeten wij vrezen dat het niet bij eenmaal blijft.
(Rikkert Zuiderveld)

Ervaringen uit het bedrijfsleven:

‘Anneke den Hertog is rustig en creëert een open en plezierige sfeer. Ze staat buiten het proces en is sturend aanwezig. Je kunt alles zeggen en mensen raken écht met elkaar in gesprek. Ze benadert zaken praktisch en maakt ze concreet, daardoor komt ze tot de kern. De opdrachten die ze geeft zijn leuk. Voor conflicten en hectiek is Anneke niet bang.’
Team Hendrix UTD (Nutreco)

‘Met ons team hebben we een ochtend onder begeleiding van Anneke gekeken naar onze inbreng met betrekking tot de toekomst binnen onze organisatie. Voorafgaand is door Anneke eerst individueel met iedereen gesproken over wensen en behoeften.
Zij heeft daarbij goed ingespeeld op de aangegeven wensen van de deelnemers.
Het groepsgesprek werd door haar rustig en efficiënt begeleid. Lastige momenten ging ze niet uit de weg. Elke deelnemer is tot haar recht gekomen in het gesprek.’
Paulien Broer-van Dijk,
Coördinator regionaal Steunpunt MantelZorg VIT Oost-Gelderland

“Anneke heeft een grote dosis ervaring die ze als trainer op een ontspannen wijze, met de nodige humor inzet. Hierdoor is ze in staat om vaak door dikke huiden te prikken en blokkades boven te laten drijven. Hierdoor heb ik veel geleerd in de korte tijd dat ik de training “Inzicht in Invloed®” (van Bureau Zuidema) heb gevolgd.”
Harmen Otto Smedes, adviseur Verkeer & Vervoer Gemeente Almere

‘Ik vond de aanpak van de prettige en deskundige docente goed; ze wist snel een vertrouwde sfeer neer te zetten en kon zich goed inleven. Ze schat de groep snel in, en had het vermogen om in korte tijd iets nuttigs te doen. Ondanks de gevoeligheid van de onderwerpen, was iedereen op zijn gemak”.
Maartje Rijnsburger, Opleidingsadviseur Stichting Hout & Meubel.

Ervaringen van particulieren:

“Ik heb de gesprekken als zeer goed ervaren. Het heeft me goed gedaan om jou te kiezen als hulpverleenster bij de vragen/moeiten die ik toen had.
Jouw luisterend oor en rustige manier van reageren. Op zeer professionele- en respectvolle manier heb jij me adviezen gegeven hoe ik er mee om kan gaan. Het heeft me geholpen. Het verslag van ons gesprek wat je me later gemaild hebt is beknopt en goed weergegeven”.

“In een situatie waarin je graag professionele hulp wil, om het eerste draadje uit de kluwen te krijgen, ben je hier aan het goede adres. De verstrekte informatie is professioneel, helder, duidelijk. Ik ben zeer tevreden over werkwijze en resultaat”.

“In mijn hart zijn heel veel kamertjes, en Anneke woont er in een van. Af en toe als ik het eens moeilijk heb doe ik het deurtje open en voel ik weer de warme uitstraling die er ook was tijdens mijn/onze mediation”.