Training

Het meeste werk is onbegonnen werk. Zijn we eenmaal begonnen, dan wordt het vanzelf minder.
(Rikkert Zuiderveld)

Daarbij kunnen o.a. de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Leiderschap
 • Reflectie en inzicht in eigen functioneren
 • Ondernemerschap in je baan/werk
 • Klantgerichtheid
 • Teamversterking
 • Professionaliteit
 • Daadkracht
 • Gespreksvaardigheden
 • Conflicthantering
 • Advisering
 • Situationeel invloed uitoefenen
 • Assertiviteit

Intervisie/supervisie:
Om de professionele identiteit te blijven ontwikkelen. Door reflectie en onderlinge uitwisseling op concrete beroepservaringen wordt geleerd hoe ieder zijn persoonlijk functioneren bewust in te zetten in het werk.

Teamversterking:
Een kwaliteitsvolle samenwerking levert een aanzienlijke meerwaarde op, zowel voor de betrokkenen als voor de organisatie. Toch functioneren veel afdelingen niet als een team, maar eerder als een groep individuen die niet in staat zijn hun krachten te bundelen.

Bij (interne) veranderingen, ontwikkelings- en samenwerkingsvragen, lever ik Maatwerk Training & Begeleiding. Of het nu individuen, teams of bedrijven betreft. Ik werk graag vraaggestuurd: dus zo veel mogelijk aansluitend op de praktijksituatie binnen het bedrijf. Graag lever ik mijn bijdrage aan een prettigere onderlinge samenwerking met betere resultaten. Door te laten ontdekken wat gemeenschappelijk is, waar men elkaar kan aanvullen en zo versterken.

Onze samenwerking levert:

 • maatwerk
 • lagere investeringskosten door minder overheadkosten
 • sinds 1980 algemeen brede werkervaring en sinds 1996 ervaring in het vakgebied
 • no-nonsense mentaliteit
 • flexibiliteit door mijn netwerk van collega’s
 • gemakkelijke en directe bereikbaarheid

Ik denk graag mee: bel/mail me voor een wederzijdse kennismaking, om te zien of we wat voor elkaar kunnen betekenen!